Hotel Adam ve Špindlerově Mlýně hodnocení

Pojištění ubytování v případě mimořádně situace

Ubezpieczenie zwrotu pieniędzy w nagłych przypadkach

Anulowanie z powodu
ostra choroba lub uraz twojego lub twojego
krewny
niezamierzona utrata pracy
postępowanie rozwodowe
przeprowadzenie ponownego badania w trakcie pobytu
rozległe szkody w twoim domu

Odpowiedzialność za szkody w obiekcie noclegowym
w przypadku uszkodzenia wyposażenia obiektu noclegowego

Niewykorzystane wakacje
na wypadek kontuzji lub hospitalizacji
nie możesz cieszyć się wakacjami według pierwotnego planu

Oprócz powodów odwołania, o których mowa powyżej, ryzyko konieczności odwołania podróży zostało na nowo rozszerzone na COVID-19